Select Page

YOUR ROADMAP TO THE TOP

THE WORLD IS YOUR MIRROR

___

Gebeurt het leven je; overkomen de dingen jou? Zijn je leven en de buitenwereld vaste, onveranderlijke werkelijkheden? Reageer je op wat zich aandient aan je zintuigen? Bijna iedereen is opgegroeid met dit idee, dit geloof. Maar wat als dit geloof een flagrante leugen zou zijn?

Wat als de wereld niet via jouw zintuigen bij je binnenkomt, maar wordt gecreëerd door je zintuigen, als een gevolg van je zintuigen? Wat als de wereld jouw spiegel is, die dat laat zien wat jij gelooft? Waar, wat en wie ben jij dan?

Het antwoord op deze vraag kan je alleen ontdekken via je eigen unieke levenservaring. Om dat te onderzoeken en te ontdekken, zal je een nieuwe weg moeten bewandelen.

Ik nodig je uit om mij als jouw gids op deze weg naast je te hebben. Het zal je naar plekken en ervaringen leiden die je nog niet voor mogelijk had gehouden.

___

Does life just happen to you, do things come at you? Are life and the outer world fixed, unchangeable truths? Do you respond, react, to what is brought to your senses? Almost all of us grew up with this idea, this belief. But what if this belief were just a blatant lie?

What if the world is not presenting itself to your senses, but is manifested through your senses, as a result of your senses? What if the world is your mirror, reflecting just that what you belief to be true? Where would that leave you?

The answer to this question can only be discovered through your own unique experience of life. In order to explore and discover this, you’ll need to embark on a new path.

I invite you to accept me as your guide on this path. It will take you to places and experiences you never thought possible.

< To the problems of your life, you are the only solution >

C-LEVEL COACHING & FINANCIAL EXPERT
LIFE COACH & MYSTIC

+31 (0) 6 11 76 55 59
info@machielhoek.nl

< Het is nooit te laat om te worden wie je zou willen zijn >